Aistiympäristöpalvelut

Miten voisimme huomioida aistiherkät työntekijämme ja asiakkaamme? Millainen aistiympäristö toimitilamme on herkemmille työntekijöillemme ja asiakkaillemme? Miten saisimme luotua toimitiloistamme positiivisemman elämyksen?  Miten voisimme paremmin ymmärtää ja jopa vähentää autististen asiakkaidemme haastavaa käyttäytymistä? Miten voimme parantaa työhyvinvointia aistiystävällisyyttä lisäämällä?

Aistiherkkyys ja aistikuormittumisen aiheuttamat monimuotoiset hyvinvointihaitat ovat ongelmakokonaisuus, johon on alettu vasta varsin hiljattain kiinnittää huomiota työhyvinvoinnin ja asiakasviihtyvyyden näkökulmasta. Karttuvasta teoreettisesta ymmärryksestä huolimatta aistitriggerien löytäminen tosielämän aistiympäristöistä on kuitenkin tavanomaisilla aisteilla varustetuille henkilöille äärimmäisen vaikea haaste -siinähän pitäisi huomata sellaisten asioiden olemassaolo, jotka lähtökohtaisesti jäävät oman havaintokyvyn ulkopuolelle! Tosielämän aistiympäristöt ovat hyvin monimutkaisia ja ympäristön aistikuormittavuus on monien eri aistien tuottamien ärsykkeiden summa. Lisäksi autistiseen aistimiskykyyn sisältyy usein kyky erillisaistia tai kokea moniaistillista kuormittumista, eli kokea ympäristönsä tavoilla joille ei ole vastinetta neurotyypillisessä kokemuksessa. Siksi kaavamaiset lähestymistavat eivät toimi.

Aistikävely

Kaiaon ainutlaatuisessa aistikävelykonseptissa yhdistyy aistiherkän ihmisen havaintokyky ammattitaitoisen konsultin kommunikaatio-osaamiseen. Aistikävelyllä kartoitetaan systemaattisesti ja laaja-alaisesti asiakkaan aistiympäristön potentiaalisia triggereitä, sekä arvioidaan myös eri aistien tuottaman kuormituksen kasaantuvuutta. Aistikävely on keino tehdä tavanomaiset aistit omaaville ihmisille näkyväksi ja ymmärrettäväksi sitä, miten aistiherkkä henkilö hahmottaa ympäristön sekä mahdollistaa aistiesteiden poistamisen tai vaarattomaksi tekemisen.

Kävelyyn sisältyy asiakaskohteessa tehtävä kartoituskäynti sekä sen pohjalta laadittava raportti. Asiakkaan niin toivoessa kävelyn tuloksista voidaan myös pitää raportointitilaisuus, jossa käydään yhdessä läpi kävelyn tulokset.

Raportti sisältää konkreettisia ideoita siitä, miten ympäristöä voi muokata aistiystävällisemmäksi. Tämä on yleensä yllättävän helppoa ja halpaa- suurin juurisyy ympäristöjen aistikuormittavuudelle on yleensä juuri siinä, että neurotyypillisten henkilöiden on vaikea hahmottaa aistiympäristöä riittävän tarkasti tehokkaiden toimenpiteiden kannalta. Olennaisinta aistiystävällisempien ympäristöjen luomiselle on laadukas tieto organisaation ainutlaatuisen toimintaympäristön erityisistä olosuhteista.

Kaiaon aistikävelykonsepti tuo tämän tiedon asiakkaan ulottuville. Myös useimmat ei-autistit kokevat aistiystävälliset tilat poikkeuksellisen miellyttävinä. Aistikävely onkin kaikille yrityksille ja organisaatioille soveltuva työkalu nostaa hyvinvointi ja viihtyisyys uudelle, aiemmin saavuttamattomissa olleelle, tasolle!

Aistiopastus

Tutustu Aistiopastukseen Ylellä (sis. videoita)

Uutuuspalvelu Aistiopastus tarjoaa opastetun kierroksen aistiherkän maailmaan asiakkaan tiloissa. Siinä missä Aistikävelyn tavoitteena on kerätä aistiympäristöstä tietoa kehittämistyön pohjaksi, Aistiopastuksen tavoite on vastata asiakkaalle kysymykseen ”millaista täällä on aistiherkkien maailmassa?” Aistiopastus on jonkin verran Aistikävelyä suppeampi kuormittavuuden takia, mutta sille voi osallistua useampia ihmisiä. Aistiopastus toimii erinomaisesti johdantona pidemmälle aistikävelytyöskentelylle, sillä se konkretisoi, miten eri tavalla aistiherkkä ympäristön kokee verrattuna neurotyypilliseen. Aistiopastus sopii myös itsenäisesti käytettäväksi silloin kun halutaan valaista aistiherkän maailmaa esimerkiksi autistien kanssa työskenteleville ohjaajille tai esteettömyyden asiantuntijoille.

Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse saara.reiman@kaiao.fi, jos haluat keskustella lisää siitä, miten Kaiaon aistipalvelut voisivat tukea organisaatiotasi!