Koulutukset

Tältä sivulta löydät esimerkkejä teemoista, joista Kaiao kouluttaa. Myös muista aiheista voi tilata koulutusta. Kaiaon koulutuksissa pääset oppimaan autismiin ja aistiherkkyyteen liittyvistä teemoista monipuolisesti autistien itsensä laajasti kannattaman ja yhdenvertaisuutta tukevan autismin sosiaalisen paradigman näkökulmasta. Kaikki koulutukset räätälöidään lopulliseen muotoonsa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Olen osallistunut Kaiaon autismikoulutuksiin, ja saanut näistä aivan uudenlaisia näkökulmia työhöni autististen lasten ja aikuisten kanssa. Suosittelen lämpimästi.

toimintaterapeutti Tia Vento, Kaiaon Facebook-arvosteluissa

Koska ei ole olemassa kahta samanlaista asiakasta, ei ole myöskään kahta täysin samanlaista Kaiaon koulutusta, vaan jokainen koulutus kustomoidaan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi. Myös koulutusten laajuus on sovittavissa välillä 30 min-2,5h. Koulutukset voidaan järjestää verkkokoulutuksina tai asiakkaan tiloissa. Koulutuksiin sisältyy esitysten materiaali PDF-muodossa. Lisämaksusta kaikki koulutukset ovat myös tallennettavissa organisaation sisäisen koulutuksen tarpeisiin.

Autismi 101

Koulutuksessa käydään läpi perusasiat autismista ajantasaisen autismin sosiaalisen paradigman valossa. Keitä autistit ovat? Millaisia ovat autismiin liittyvät erityiset piirteet, vahvuudet, haasteet ja tuen tarpeet? Mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että autismi on kirjo, mutta ei jana? Mitä ovat toimintakykyleimat ja miksi ne ovat ongelma? Miten autistit itse ymmärtävät autismia? Koulutus sopii johdannoksi laajempaan pakettiin tai tietojen päivittämiseen.

Autistien sosiaalisuus

Koulutus auttaa ymmärtämään autistien sosiaalista kanssakäymistä. Autistit kommunikoivat keskenään yhtä sujuvasti kuin neurotyypilliset- siis miten? Mikä on empatiakuilu ja miten se vaikuttaa autistien ja neurotyypillisten välisessä kanssakäymisessä? Miten autistit tutustuvat? Mitä on kevytsosiaalisuus ja miten se hyödyttää autistia? Koulutus vastaa näihin kysymyksiin ja auttaa huomioimaan neurotyypin vaikutukset kommunikaatioon.

Autistit asiakaskohtaamisissa

Koulutuksessa käydään läpi autismityypillistä sosiaalisuutta ja kommunikointitapaa erityisesti asiakastyön näkökulmasta. Koulutus auttaa ymmärtämään autistisia asiakkaita oikein ja luomaan rakentavia, myönteisiä vuorovaikutustilanteita. Koulutuksessa käydään läpi myös toimintaa kuormittumistilanteissa.

Opi ymmärtämään aistiherkkyyttä

Tässä koulutuksessa opitaan ymmärtämään autisteilla tavallista aistiherkkyyttä monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Käymme läpi eri aisteihin liittyvät herkkyydet, ja käsittelemme myös moniaistillista herkkyyttä ja nippuaistimuksia. Lisäksi osallistujat oppivat ymmärtämään aistiherkkyyteen liittyvää kuormittumista ja aistiherkän ihmisen hyvinvoinnin tukemista.  

Autistit vähemmistönä

Tässä koulutuksessa tutustutaan autismiin yhteiskunnallisena ilmiönä ja rakenteena ja o. Osallistuja oppii hahmottamaan autistit yhteiskunnallisena vähemmistönä joilla on paljon yhteistä muiden, äkkiseltään aivan erilaisten vähemmistöjen kanssa. Tutustumme myös autistien kohtaaman syrjinnän eri muotoihin ja käymme läpi käytännön esimerkkejä piilosyrjinnästä. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat edistää autistien yhdenvertaisuutta ja torjua syrjintää!

Kuormittuminen ja kuormituksenhallinta

Kuormittumisoireet ja niiden kanssa pärjääminen ovat keskeinen osa autistin arkea. Kuormittumisilmiön perusteiden ymmärtäminen onkin olennaista tietoa kaikille jotka haluavat ymmärtää autismia. Mistä kaikesta kuormitusta kertyy ja millä tavoin? Miten kuormittumistaipumuksen kanssa voi pärjätä, ja miten autismityyppistä kuormittumista kokevaa ihmistä voi parhaiten tukea?

Äkilliset kuormittumistilanteet

Jos autisti kuormittuu äärimmilleen, se saattaa kärjistyä meltdowniksi tai shutdowniksi? Mitä silloin oikein tapahtuu? Miltä se tuntuu? Miten niitä ehkäistään? Mikä on oikea tapa toimia, kun tilanne on päällä? Miten meltdowneja ehkäistään ja miten tuetaan parhaiten ihmisiä, joilla on riski kokea niitä?

Koulutus auttaa osallistujia ymmärtämään meltdowneja ja niistä kärsiviä ihmisiä ja tarjoamaan oikeanlaista tukea oikeaan aikaan.

Monimuotoinen autismi

Käsitys siitä, keitä ja millaisia autistit ovat, on kapea. Tämä näkyy muun muassa alidiagnosoinnissa, siinä millaista tukea autisteille tarjotaan sekä siinä, millaisia esteitä autistit arjessaan kohtaavat. Tässä koulutuksessa tutustutaan autismin monimuotoisuuteen sekä piirteiden tasolla että väestössä. Pohdimme myös hieman sitä, mistä kapeat stereotyypit tulevat ja miten niitä tuotetaan ja ylläpidetään. Autismin monimuotoisuuden ymmärtäminen on tärkeää palveluiden kehittämisen, autistien arjessa kohtaamisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmasta.

Autismi, rakkaus ja seksuaalisuus

Tässä koulutuksessa käydään läpi autistien seksuaalisuutta, rakkauselämää ja autistien erityispiirteitä rakkaussuhteessa. Miten autistien seksuaalisuus eroaa neurotyypillisestä? Millaisia autistit ovat kumppaneina? Millaisia tarpeita, toiveita ja vahvuuksia autistit kohtaavat rakkauselämässään? Miten empatiakuilu voi näkyä rakkaussuhteessa, ja miten sen voi ylittää?

Autismiystävällinen työelämä

Autistien joukossa sekä hyvä koulutus että korkea osaaminen ovat yleisiä- samoin työelämän ulkopuolelle joutuminen. Tässä koulutuksessa tutustumme monipuolinen autismiin työelämän näkökulmasta. Miten työnantaja voi rekrytoida ja pitää parhaat autistiset työntekijät ja päästä hyödyntämään heidän osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla? Miltä työhyvinvointi näyttää autistinäkökulmasta? Millainen on autismiystävällinen työpaikka?

Kuormituksenhallinnan menetelmät ammattilaisille 4h

Paketti koostuu neljästä moduulista, joista kunkin kesto on n.1h. Koulutuksessa käydään läpi monipuolisesti kuormittumista ilmiönä. Osallistujat oppivat vähentämään ja ehkäisemään ennalta kuormittumista, tukemaan helposti kuormittuvia ihmisiä, sekä toimimaan taitavasti kuormittuneen henkilön tukijana. Koulutuksessa käydään läpi teemoittain aistiympäristö ja aistiherkkyys piirteistönä, ihmisperäinen kuormitus, kuormituksenhallinnan merkitys toimintakyvylle ja itsemääräämisoikeudelle, sekä oikea toimintatapa ylikuormittumistilanteissa (meltdown/shutdown)

Autismi: peruskurssi n.10h

  1. Autismi 101
  2. Autistit asiakkaina
  3. Kuormittuminen ja kuormituksenhallinta
  4. Äkilliset kuormittumistilanteet
  5. Aistiherkkyys