Koulutukset

Kaiaon koulutukset toteutetaan lähtökohtaisesti räätälöityinä kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Koulutuksia tarjotaan etänä koko maahan. Sopimuksen mukaan koulutusta voidaan järjestää myös asiakkaan luona.

Suosituimmista aiheista on saatavilla myös valmiita koulutuspaketteja, jotka on suunnattu erityisesti ohjaustyön tueksi ryhmäkodeille ja syvästi autistisille suunnattujen palveluiden ja päivätoiminnan järjestäjille. Kaikki paketteihin sisältyvät luennot ovat saatavissa myös erillisinä, mutta pakettihinta on hieman edullisempi. Koulutuksiin sisältyy esitysten materiaali PDF-muodossa. Lisämaksusta kaikki koulutukset ovat myös tallennettavissa organisaation sisäisen koulutuksen tarpeisiin.

Uutta! Autismi ja aistiherkkyys n.2h

Koulutuksessa tutustutaan aistiherkkyyteen, eri aistien herkkyyksiin sekä moniaistillisiin herkkyyksiin.Koulutus antaa välineitä aistiystävällisyyden huomioimiseen sekä aistiherkkien ihmisten tukemiseen.

Autismi: perustiedot n.1h

Tiivis perustietopaketti autismista, keitä autistit ovat, mitä on olla autismipiirteinen, ja mikä on autistien asema yhteiskunnassa. Koulutuksesta on saatavilla myös laajennettu versio.

Aistit ja kuormittuminen n.4h

Paketti koostuu neljästä moduulista joista kunkin kesto on n.1h. Koulutuksessa käydään läpi monipuolisesti kuormittumista ilmiönä. Osallistujat oppivat vähentämään ja ehkäisemään ennalta kuormittumista, tukemaan helposti kuormittuvia ihmisiä, sekä toimimaan taitavasti kuormittuneen henkilön tukijana.

 1)Aistiympäristö

2) Ympäristökuormitus

3) Ihmisistä aiheutuva kuormittuminen

4) Kuormittumisen hallinnan merkitys itsemääräämisoikeudelle

Kuormituksenhallinnan menetelmiä n.3h

Koulutuspaketti koostuu kolmesta modulista, ja sopii parhaiten jatkoksi Kuormittuminen-luentopaketille tai henkilöille, joilla muuten on perusymmärrys kuormittumisasioista. Nämä esitykset toimivat parhaiten yhtenäisenä kokonaisuutena. Koulutuksessa syvennetään ja opitaan soveltamaan käytännössä Aistit ja Kuormittuminen- koulutuksen tietoja monipuolisesti.

1) Kuormituksenhallinnan menetelmiä: rutiinit, vakiointi, välttäminen ja aikatauluttaminen

2) Kuormituksenhallinnan menetelmiä: aistiystävällinen arki

3) Kuormituksenhallinnan menetelmiä: ilon löytäminen

Kevyt sosiaalisuus n. 1h

Koulutuksessa selviää, mitä on kevyt sosiaalisuus, miten sitä toteutetaan ja miten sitä voidaan hyödyntää autistien sosiaalisten tarpeiden täyttämiseen.