Koulutukset

Suosituista aiheista on saatavilla valmiita koulutuspaketteja, jotka on suunniteltu erityisesti ohjaustyön tueksi ryhmäkodeille, kasvattajille sekä kehitysvammaisille autisteille suunnattujen palveluiden ja päivätoiminnan järjestäjille. Kaikki paketteihin sisältyvät luennot ovat tilattavissa myös erillisinä, mutta pakettihinta on hieman edullisempi. Koulutuksiin sisältyy esitysten materiaali PDF-muodossa. Lisämaksusta kaikki koulutukset ovat myös tallennettavissa organisaation sisäisen koulutuksen tarpeisiin. Koulutukset ovat erikseen tilattavia- ota yhteyttä, jos jokin valikoiman koulutus tai räätälöity koulutus kiinnostaa!

Valmiiden koulutusten lisäksi Kaiaolta voi tilata räätälöityä koulutusta juuri oman organisaation tarpeisiin.

Uutuus! Kaikki mitä olet aina halunnut tietää meltdowneista n.2h

Koulutuksessa käydään läpi perusasiat meltdowneista. Mitä ne ovat, miten ne syntyvät, miten niiden kehittymistä voidaan torjua. Käymme myös läpi, miten akuuttitilanteessa kannattaa toimia, ja miten lähiympäristö voi tukea ihmistä jolla on taipumus saada meltdowneja.

Autismi ja aistiherkkyys n.2h

Koulutuksessa tutustutaan aistiherkkyyteen, eri aistien herkkyyksiin sekä moniaistillisiin herkkyyksiin.Koulutus antaa välineitä aistiystävällisyyden huomioimiseen sekä aistiherkkien ihmisten tukemiseen.

Autismi: perustiedot n.1h

Tiivis perustietopaketti autismista, keitä autistit ovat, mitä on olla autismipiirteinen, ja mikä on autistien asema yhteiskunnassa. Koulutuksesta on saatavilla myös laajennettu versio.

Aistit ja kuormittuminen n.4h

Paketti koostuu neljästä moduulista joista kunkin kesto on n.1h. Koulutuksessa käydään läpi monipuolisesti kuormittumista ilmiönä. Osallistujat oppivat vähentämään ja ehkäisemään ennalta kuormittumista, tukemaan helposti kuormittuvia ihmisiä, sekä toimimaan taitavasti kuormittuneen henkilön tukijana.

 1)Aistiympäristö

2) Ympäristökuormitus

3) Ihmisistä aiheutuva kuormittuminen

4) Kuormittumisen hallinnan merkitys itsemääräämisoikeudelle

Kuormituksenhallinnan menetelmiä n.3h

Koulutuspaketti koostuu kolmesta modulista, ja sopii parhaiten jatkoksi Kuormittuminen-luentopaketille tai henkilöille, joilla muuten on perusymmärrys kuormittumisasioista. Nämä esitykset toimivat parhaiten yhtenäisenä kokonaisuutena. Koulutuksessa syvennetään ja opitaan soveltamaan käytännössä Aistit ja Kuormittuminen- koulutuksen tietoja monipuolisesti.

1) Kuormituksenhallinnan menetelmiä: rutiinit, vakiointi, välttäminen ja aikatauluttaminen

2) Kuormituksenhallinnan menetelmiä: aistiystävällinen arki

3) Kuormituksenhallinnan menetelmiä: ilon löytäminen

Kevyt sosiaalisuus n. 1h

Koulutuksessa selviää, mitä on kevyt sosiaalisuus, miten sitä toteutetaan ja miten sitä voidaan hyödyntää autistien sosiaalisten tarpeiden täyttämiseen.