Visio, arvot ja vastuu

Kaiao on sitoutunut autismipositiiviseen, vastuulliseen, rakentavaan ja tasa-arvoa edistävään toimintaotteeseen. Yritysvisiona on toimia sillanrakentajana autismikirjon ihmisten ja neurotyypillisen enemmistön välillä edistämällä autismiymmärrystä ja tukemalla organisaatioita neuropsykiatrisen monimuotoisuuden kohtaamisessa. Lisäksi Kaiao toimii aistiystävällisten ja aistiesteettömien ympäristöjen puolesta. Vaikka asiakkaita ovat organisaatiot ja yritykset, autismi- ja aistiymmärryksen edistämisen perimmäinen tavoite on aina todellisten ihmisten elämän helpottaminen ja myönteisen muutoksen aikaansaaminen.

Kaiao ottaa vakavasti eettiset vastuunsa ja huomioi kaikessa toiminnassaan ympäristönäkökohdat sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Lähtökohta on, että myös tietoa tuotettaessa on pyrittävä eettisesti kestävään laatutuotteeseen huomioimalla asiakkaalle annettavien neuvojen ja suositusten eettisyys, ympäristövaikutukset ja sosiaalinen vastuullisuus.