Visio, arvot ja vastuu

Kaiao on sitoutunut autismipositiiviseen, vastuulliseen, rakentavaan ja tasa-arvoa edistävään toimintaotteeseen. Yritysvisiona on toimia sillanrakentajana autismikirjon ihmisten ja neurotyypillisen enemmistön välillä edistämällä autismiymmärrystä ja tukemalla organisaatioita neuropsykiatrisen monimuotoisuuden kohtaamisessa. Lisäksi Kaiao toimii aistiystävällisten ja aistiesteettömien ympäristöjen puolesta. Vaikka asiakkaita ovat organisaatiot ja yritykset, autismi- ja aistiymmärryksen edistämisen perimmäinen tavoite on aina todellisten ihmisten elämän helpottaminen ja myönteisen muutoksen aikaansaaminen.

Olen itse autisti, mutta Kaiao ei edusta vain kokemusosaamistani, vaan olen sitoutunut tuomaan asiakkaideni tietoon autistiyhteisön enemmistö- ja konsensusnäkemyksen ja kunnioittamaan tiedossani olevia autistiyhteisön enemmistönäkemyksiä poikkeuksetta. Kaiao esimerkiksi vastustaa aktiivisesti ABA (Applied Behavior Analysis) tunnettua autistisiin lapsiin kohdistuvaa eheytyshoitoa. Kaiao on Suomen ainoa autismikentän toimija, joka on julkisesti tehnyt nämä sitoumukset.

Kaiao ottaa vakavasti eettiset vastuunsa ja huomioi kaikessa toiminnassaan myös ympäristönäkökohdat sekä laajemman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Kaiao ei käytä palkattomia harjoittelijoita eikä työkokeilijoita. Lähtökohta on, että myös tietoa tuotettaessa on pyrittävä eettisesti kestävään laatutuotteeseen huomioimalla asiakkaalle annettavien neuvojen ja suositusten eettisyys, ympäristövaikutukset ja sosiaalinen vastuullisuus.