Frenpockets and parallel talk: how autistic people make friends

Recently, there has been interesting discussion about autistic socializing and friendships in online autistic community. Myths about autistic people being hermits by nature or difficult and trying people nobody in their right mind would want to be friends with are both old and persistent. Empathy gap between neurotypes (Milton 2012), on the other hand, is […]

Lue lisää

Kamutaskuja ja rinnakkaispuhetta: miten autistit ystävystyvät

Autistityypillisestä sosiaalisuudesta ja ystävystymisestä on viime aikoina keskusteltu autistiyhteisössä. Vanhat, sitkeät myytit siitä että autistit olisivat luonteeltaan erakkoja tai vaikeita, ikäviä ihmisiä joiden ystävä kukaan ei halua olla, ovat nimenomaan myyttejä. Neurotyyppien välinen empatiakuilu (Milton 2012) sen sijaan on totinen tosi, ja se vaikeuttaa autistien ja neurotyypillisten välistä sosiaalista kanssakäymistä ja ystävyyttä. Kuten Milton toteaa, […]

Lue lisää

Guest post: Aida A’s speech at Finnish parliaments’ neurodivergence network’s kickoff event

Aida A. is a young but already accomplished Finnish autism activist. Recently she represented autists at kickoff of Finland’s parliament’s neurodivergence network. Kaiao got the permission to translate and share her speech, which describes some current troubles of autistic people, especially children and young people. Launching of the neurodivergence network is a strong signal of […]

Lue lisää

Blogivieras: Aida A:n puhe eduskunnan nepsyverkoston avajaisissa

Autismiaktivisti Aida A. edusti autisteja eduskunnan nepsyverkoston avajaisissa. Kaiao sai luvan julkaista hänen tilaisuudessa pitämänsä erinomaisen puheen autistien ajankohtaisista ongelmista yhteiskunnassa. Nepsyverkoston perustaminen on vahva signaali siitä, että neurovähemmistön olemassaoloon ollaan heräämässä, samoin kuin siihen, että olemme tähän asti ollut yhteiskunnassa marginaaliin työnnetty, hiljennetty väliinputoajaryhmä. Aidan kaltaiset aktivistit ovat kuitenkin tekemässä muutosta. Aida vaikuttaa myös […]

Lue lisää

My feedback regarding GEMMA Autism research project

I have sent the following letter to researchers of University of Tampere, in response to this article posted on Neurocenter’s website. Feedback, referring to your recent article @Neurocenter’s website Dear Reija and Matti, I’m writing to comment your recent article concerning of your participation to GEMMA research on Neurocenter’s website from ethical point of view, […]

Lue lisää

Vieraskirjoitus Vatesin blogissa

Tämän päivän blogikirjoitus on poikkeuksellisesti saatavilla vain suomeksi. Näin siksi, että se on vieraskirjoitus Vatesin blogissa. Autismipiirteiden huomioiminen työelämässä on todellakin varsin helppoa, ja tärkeintä on halu olla inklusiivinen työyhteisö. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että autistit eivät hoidu muiden vähemmistöjen siivellä sen enempää kuin muutkaan, joten autismi- ja aistiystävällisyyteen on kiinnitettävä erikseen huomiota. Jos tämä […]

Lue lisää

On autism shame, uniqueness of neurotypicality and geography of Takiwatanga

Well-meaning neurotypical people tell autists surprisingly often, that autism is nothing to be ashamed of.  They look very kind, but I always wonder, who exactly are they talking to? I don’t think it’s autistic people. I think so, because per definition, autists have challenges in social interaction and in various tasks related to perceiving social […]

Lue lisää

Autismihäpeästä, neurotyypillisestä erityisyydestä ja Takiwatangan maantieteestä

Hyvää tarkoittavat neurotyypilliset kertovat usein mielellään empaattisella äänellä, ettei autismia tarvitse hävetä. Minä aina mietin, kenelle he tätä kertovat? Eivät ensisijaisesti ainakaan autisteille. Autistien on nimittäin jo määritelmällisesti hieman vaikea tuntea sen tyyppistä epämääräistä, eksistentiaalista häpeää, joka näyttäisi olevan neurotyypillisessä elämässä tärkeä toimintaa ohjaava motivaatio. Ihmiset, jotka ovat jatkuvasti huolissaan siitä, mitä muut mahtavat heistä […]

Lue lisää

People Who Understand Autism Best Are Autistic

One can perceive an interesting pattern in both international and local autism discussion: autistic people are sidelined, and often absent from it. Instead, neurotypical people are portrayed as ”autism experts”, and neurotypical people also represent autistic people in matters that concern us. There are many reasons for this…and all of them are bad. Most obvious […]

Lue lisää

Autismin tuntevat parhaiten autistit itse

Niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin autismikeskustelussa erottuu kiintoisa kaava: autismista puhuttaessa autistit ovat sivuosassa. Asiantuntijoiksi nostetaan neurotyypilliset, ja usein myös autismiymmärrystä edustamaan pääsevät neurotyypilliset. Syitä siihen, miksi näin on, on monia, ja ne ovat kaikki huonoja. Ilmeisin syy on ennakkoluulo siitä, etteivät autistit voi puhua omasta puolestaan. Tai jos joku osaakin puhua, hänen kokemuksensa on väistämättä […]

Lue lisää

Demonizing Autism, Dehumanizing Autists

A common and very harmful prejudice against autistic people is, that we are really unpleasant, rude and annoying people. Many people believe that we are difficult to like and almost impossible to love. Knowing this places autists between a rock and a hard place when pondering, whether to disclose autism and face all the prejudice […]

Lue lisää

Autismin demonisointi johtaa autistien epäinhimillistämiseen

Yleinen ja autisteille paljon vaikeuksia aiheuttava enemmistön ennakkoluulo on, että olemme ikäviä, huonosti käyttäytyviä, rasittavia ja ärsyttäviä persoonia. Moni uskoo, että meistä on vaikea pitää ja että meitä on melkein mahdotonta rakastaa. Tieto siitä, että meistä ajatellaan näin, laittaa autistit hankalaan rakoon. Joudumme puntaroimaan, kerrommeko olevamme autisteja ja otamme sen myötä harteillemme ennakkoluulojen painon vai […]

Lue lisää

Three questions to help discern reliable information on autism

Today, autism information is fairly abundant. However, quality of that information is a huge issue. There is a lot of information that tells more about prejudices and subjective interpretations of its producers than about reality of autism. Some of that information is used to give credibility to actions that cause autistic people suffering or are […]

Lue lisää

3 hyödyllistä kysymystä luotettavan autismiosaamisen tunnistamiseen

Autismista on nykyään saatavilla suhteellisen paljon informaatiota suhteellisen helposti. Ongelmana on tiedon laatu. Liikkeellä on paljon informaatiota -mukaanlukien akateemista tutkimusta- joka kertoo enemmän liikkeellelaskijoidensa ennakkoluuloista ja tulkinnoista kuin autismin todellisuudesta. Osa tästä informaatiosta perustelee toimintaa, joka on autisteille suoranaista kärsimystä aiheuttavaa tai muuten eettisesti ongelmallista. Mutta miten voimme erottaa luotettavan tiedon informaatiohötön ja suoranaisen disinformaation […]

Lue lisää

On Hiding and Seeking Autism Traits

The concept of ”hiding autism traits” is quite commonly used especially when discussing autism on women. I can only hope this will change one day, since this notion is a poor description for the phenomenon it attempts to describe. First issue is, that talking about ”hiding” refers to intentionality. However, autistic masking is not nearly […]

Lue lisää

Autismipiirrepiilosilla

Termiin ”autismipiirteiden piilottaminen” törmää etenkin naisten autismista puhuttaessa säännöllisesti. Voitaisiin olla törmäämättäkin, sillä termi on monella tapa kehno kuvaus ilmiölle, josta se yrittää kertoa. Ensinnäkin ”piilottamisesta” puhuminen viittaa tahallisuuteen. Yleensä autistisessa maskaamisessa ei ole kyse tahallisuudesta, tai ainakaan aidosta valinnasta. Autismityyppisen erilaisuuden esiintuominen on yhteiskunnassamme sanktioitu paikoitellen hyvinkin vahvasti, mikä tarkoittaa, että maskaamiseen painostetaan, ja […]

Lue lisää

Listen to what I say, not what I do

My relationship with my local healthcare provider has improved greatly since the arrival of online booking system. Making appointments online instead of calling is nice, but most important improvement is, that now the doctor can see first my written description of my symptoms instead of learning about my problem via interviewing. I used to tell […]

Lue lisää

Kuunnelkaa mitä minä sanon, älkää mitä minä teen.

Välini terveyskeskukseen ovat parantuneet paljon sähköisen ajanvarauksen saapumisen myötä. Verkkoasiointi on monin tavoin miellyttävämpää kuin puhelinajanvaraus. Vielä tärkeämpää on, että nykyään lääkäri saa nähdä ensimmäiseksi kirjoittamani oirekuvauksen sen sijaan, että kyselisi vaivastani vastaanotolla. Minulla oli tapana sanoa tapaamilleni ihmisille, että kirjoitan paremmin kuin puhun. Luovuin tavasta todettuani, ettei yksikään neurotyypillinen uskonut tätä evästystä, sillä suullinen […]

Lue lisää

Structural ableism present in autism support organizations

Like everyone working with autists certainly already knows, ableism is a form of discrimination in which people are discriminated against and regarded as inferior based on disability (or, in case of autism, deviation from neurotypical norm). However, not many people working with autists are aware of the fact that ableist attitudes against autists are almost […]

Lue lisää

Autism: spectrum, but not linear

One of the greatest misunderstandings regarding autism is understanding autism spectrum as a line where people can be placed according to their ability to function. At one end are ”quirky people” and at the other end deeply autistic people with developmental disabilities. Linear model of autism spectrum is harmful to everyone and causes suffering. It […]

Lue lisää

Beautiful music of chaos

In last weeks’ blog post I mentioned in passing that sensory sensitivities -including that awful version that sends me to bed for days to recover- usually are not all bad. Food sensitivity is just the exception that affirms the general rule. This week, I’ll discuss these happier times. A few years back I visited Iceland. […]

Lue lisää

When food disappeared from the world

Back when I started to learn about autism and sensory sensitivities, I learned that one possible sensitivity people can have is food sensitivity. Since I am one of those people whose major sensory sensitivities are seasonal or attack-like, I tucked this information into the corner of my mind. From what I had read, I gathered […]

Lue lisää

Sensory Friendliness: Way More than Minimalism

One misconception that often comes up when discussing sensory friendliness is, that the term means some sort of minimalism or decluttering, and that we can call a certain place sensory friendly when it has been made as quiet, colorless, scentless, and drab as possible. This idea is probably distant cousin to the idea of minimalism […]

Lue lisää

”Autism” is not a swear word

After going public with my autism I have noticed, that sometimes people find dealing with such openness really difficult. Openly using the word ”autism”, I mean. People I have encountered have attempted to substitute it with words such as ”flaw”, ”handicap”, ”illness” and ”restriction” -all of which, for starters, are far from being decent substitutes […]

Lue lisää

On path of sensations

No man ever steps in the same river twice, for it’s not the same river, and he’s not the same man. The only thing that is constant is change. Heraclitus My current jog has stayed the same for about fifteen years. According to neurotypical people in my life, this is somehow odd. Sometimes they hint, […]

Lue lisää

Nentismi autistien tukipalveluissa

Muokkaus: Tässä kirjoituksessa käytettiin alunperin termiä ”ableismi”. Kaiao kuitenkin pyrkii puhumaan autismista parhain mahdollisin termein. Ableismin neurovähemmistöön kohdistuva muoto on nentismi. Muokkauksessa artikkelin termi ”ableismi on muutettu nentismiksi, ja lisäksi termien ero on selitetty. Kuten kaikki autistien kanssa työskentelevät jo varmasti tietävätkin, ableismiksi kutsutaan syrjintää, jossa ihmisiä syrjitään ja pidetään vähempiarvoisina vammaisuuden perusteella. Neurovähemmistöön kohdistuu […]

Lue lisää

Autismi on kirjo, ei jana

Yksi suurimmista autismiin liittyvistä väärinymmärryksistä on autismin ymmärtäminen janana, jolle ihmiset asettuvat toimintakyvyn mukaan. Toisessa päässä ovat ”erikoiset tyypit”, toisessa kehitysvammaiset autistit. Yhteistä ryhmille on se, että lineaarinen näkemys autismikirjosta on molemmille vahingollinen. Se himmentää sitä tosiasiaa, että myös huippuälykkäät ja ”hyvin toimintakykyiset” autistit tarvitsevat joissakin asioissa tukea. Älyllä ja osaamisella ei paljon kompensoida esimerkiksi […]

Lue lisää

Kaaoksen kaunista musiikkia

Viime viikon blogipostauksessa tulin ohimennen maininneeksi, että aistiherkkyyteen -myös siihen kamalaan, päiväkausiksi sängyn pohjalle kaatavaan versioon- sisältyy hyviäkin puolia. Ruokaherkkyys on vain säännön vahvistava poikkeus. Tällä viikolla pääsemmekin taas palaamaan positiivisempiin tunnelmiin. Muutama vuosi takaperin kävin seikkailemassa Islannissa. Tulivuoritoimintaa! Lintuja! Toinen toistaan kauniimpia vesiputouksia joka mutkan takana! Niin, vesiputouksia. Kaikkihan me tiedämme, mitä ne ovat, […]

Lue lisää

Ruokaherkkyys, eli kun ruoka katosi maailmasta

Alkaessani tutustua syvällisemmin autismijuttuihin ja aistiherkkyyksiin opin, että on olemassa sellainenkin asia kuin ruokaherkkyys. Koska olen niitä ihmisiä, joilla isommat aistiherkkyydet tulevat kausittain tai kohtauksittain, laitoin asian korvan taakse. Ruokayliherkkyyden kerrottiin olevan maku- haju- ja tuntoaistin häiriö, jonka seurauksena ruoka ei maistu eikä tunnu siltä kuin pitäisi, mistä vuorostaan seuraa rajoittunutta ruokailua. Näin jälkiviisauden valossa […]

Lue lisää

Aistiystävällisyys: paljon enemmän kuin minimalismia

Yksi aistiystävällisyyteen liitetyistä ennakkoluuloista on, että se tarkoittaa jonkinlaista minimalismia tai karsimista, ja että ympäristö on aistiystävällinen, kun se on mahdollisimman väritön, hajuton ja mitäänsanomaton. Tämä ajatus on varmaankin jotain sukua sille ajatukselle, että minimalismi on maailmantuskan  motivoimaa kaiken ilotonta karsimista ehdottomaan minimiin. Todellisuudessa sekä aistiesteettömyyden että minimalismin lähtökohtana on karsia omaan ympäristöön puolihuomaamatta kertynyt […]

Lue lisää