Aistikävely

Miten voisimme huomioida aistiherkät työntekijämme ja asiakkaamme? Millainen aistiympäristö toimitilamme on herkemmille työntekijöillemme ja asiakkaillemme? Miten saisimme luotua toimitiloistamme positiivisemman elämyksen?  Miten voisimme paremmin ymmärtää ja jopa vähentää syvästi autististen asiakkaidemme haastavaa käyttäytymistä? Miten voimme parantaa työhyvinvointia aistiystävällisyyttä lisäämällä?

Aistiherkkyys ja aistikuormittumisen aiheuttamat monimuotoiset hyvinvointihaitat ovat ongelmakokonaisuus, johon on alettu vasta varsin hiljattain kiinnittää huomiota työhyvinvoinnin ja asiakasviihtyvyyden näkökulmasta. Karttuvasta teoreettisesta ymmärryksestä huolimatta aistitriggerien löytäminen tosielämän aistiympäristöistä on kuitenkin tavanomaisilla aisteilla varustetuille henkilöille äärimmäisen vaikea haaste -siinähän pitäisi huomata sellaisten asioiden olemassaolo, jotka lähtökohtaisesti jäävät oman havaintokyvyn ulkopuolelle! Tosielämän aistiympäristöt ovat hyvin monimutkaisia ja ympäristön aistikuormittavuus on monien eri aistien tuottamien ärsykkäiden summa. Siksi kaavamaiset lähestymistavat eivät toimi.

Kaiaon ainutlaatuisessa aistikävelykonseptissa yhdistyy aistiherkän ihmisen havaintokyky ammattitaitoisen konsultin kommunikaatio-osaamiseen. Aistikävelyllä kartoitetaan systemaattisesti ja laaja-alaisesti asiakkaan aistiympäristön potentiaalisia triggereitä, sekä arvioidaan myös eri aistien tuottaman kuormituksen kasaantuvuutta. Aistikävely on keino tehdä tavanomaiset aistit omaaville ihmisille näkyväksi ja ymmärrettäväksi sitä, miten aistiherkkä henkilö hahmottaa ympäristön.

Kävelyyn sisältyy asiakaskohteessa tehtävä kartoituskäynti sekä sen pohjalta laadittava raportti. Asiakkaan niin toivoessa kävelyn tuloksista voidaan myös pitää raportointitilaisuus, jossa käydään yhdessä läpi kävelyn tulokset.

Raportti sisältää konkreettisia ideoita siitä, miten ympäristöä voi muokata aistiystävällisemmäksi. Tämä on yleensä yllättävän helppoa ja halpaa- suurin juurisyy ympäristöjen aistikuormittavuudelle on yleensä juuri siinä, että neurotyypillisten henkilöiden on vaikea hahmottaa aistiympäristöä riittävän tarkasti ja eläytyä aistiherkkien ihmisten hahmottamistapaan. Olennaisinta aistiystävällisempien ympäristöjen luomiselle on tieto organisaation ainutlaatuisen toimintaympäristön erityisistä olosuhteista. Kaiaon aistikävelykonsepti tuo tämän tiedon asiakkaan ulottuville.