Mikä ihmeen autigender?

Minulla on nyt jonossa muutama lukijoilta tullut postaustoive. Toiveiden toteuttamisessa voi joskus vähän kestää, mutta hyvin tervetulleita ne ovat silti. Kuten kaikki mitä Kaiaolla tehdään, blogikin pyrkii palvelemaan todellisten ihmisten todellisia tarpeita. Aloitetaan siis vanhimmasta!

Autigenderin määritelmä on yksinkertainen mutta jotenkin vaikeasti avautuva. Autigender tarkoittaa sitä, että henkilö kokee autismin vaikuttavan sukupuolikokemukseensa niin olennaisesti, että binäärinen jaottelu nainen-mies- akselilla ei enää ole hänen kohdallaan kovin kuvaava. Autigenderin idea ei siis ymmärtääkseni ole olla muotti tai rooli, jota siihen identifioituva yrittää ilmentää. Autigenderit voivat kokea itsensä vahvasti muunsukupuolisiksi, tai olla kokematta. He voivat tuntea olonsa hyväksi siinä kehossa johon ovat syntyneet tai kokea sukupuolidysforiaa joka vaatii toimenpiteitä. Tyyli on vapaa.

 Autigender ei myöskään vaikuta seksuaaliseen suuntautumiseen tai siihen, kuinka keskeistä seksuaalisuus ylipäätään henkilölle on. Siltäkään osin autigender ei ole muotti, johon pitäisi mahtua. Näillä main on hyvä muistaa ylipäätään, että autisteja, kuten joitakin muitakin vähemmistöjä, on aseksualisoitu paljon ja ajateltu, että rakkauden ja seksuaalisten suhteiden maailma on meille ylipäätään saavuttamaton joko siksi, ettei meitä moinen kiinnosta tai sitten siksi, ettei kukaan normaali ihminen voi kiinnostua oudoista ja vastenmielisistä autisteista, paitsi ehkä syvimmän epätoivon hetkellä. Aseksualisointi on kuitenkin eräs vähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän mekanismi, ja sellaisena yhteiskunnallinen ilmiö ja ennakkoluulo, joka kertoo etupäässä viljelijöistään, ei todellisten autistien kyvyistä, toiveista, mahdollisuuksista tai elämästä.

Jokaisen autistin elämä ja profiili ovat ainutlaatuisia, joten mikään väistämätön ja välttämätön autismin seuraus autigender-kokemus ei ole. Moni autisti kuitenkin vaikuttaa kokevan pienen valaistumisen termiin tutustuessaan. Se ei ole ihme. Autistisessa ihmisessä ei ole autismivapaita saarekkeita tai elämänalueita. Se ei tarkoita, että autismi ilmenisi selvästi joka asiassa, tuottaisi erityisiä vahvuuksia tai rajoitteita tai pitäisi erikseen huomioida. Se kulkee mukana muuten vaan kaikessa olemisessamme ja tekemisessämme. Autigender-terminkin funktio on pikemminkin selittää -ennen kaikkea ihmiselle itselleen- muutamia juttuja, jotka ovat saattaneet elämän varrelta jäädä hieman ihmetyttämään.

Sukupuolikokemus on vahvasti sosiaalisen maailman ilmiö. Neurotyypillinen sukupuolikokemus vaikuttaisi merkittäviltä osin jopa muodostuvan sosiaalisessa maailmassa. Multiversumin mittakaavassa autistit puolestaan ovat ihmisiä, jotka elävät sosiaalisen maailman rajamailla ja viettävät aikansa katsellen ihmisten maailman kihinän sijasta Laniakean lakeuksille. Sellainen perspektiivi vaikuttaa helposti myös sukupuolen kokemiseen ja ilmentämiseen. Esimerkiksi binääriset, mutta omalla kohdalla epäintuitiiviset naisiin ja miehiin liitetyt rooliodotukset voivat mennä autistilta iloisesti ohi sen sijaan että hän kokisi tarvetta mukautua binääriselle janalle. Olemme yksinkertaisesti omia itsejämme, eivätkä sosiaaliset paineet vaikuta meihin yhtä vahvasti kuin neurotyypillisiin.

Muistini pohjalta löytyy elämän varrelta erinäisiä tilanteita, joissa binääriset sukupuoliodotukset ovat tuottaneet minulle vahvaa mutta epämääräistä epämukavaa oloa. En ole voinut samaistua ympärillä olleen naisporukan kokemukseen tai tunteisiin. En ole tajunnut, millä lailla on ongelma, jos en nyt joltain osin täydellisesti sovi stereotyyppiseen naisen muottiin tai tiennyt, että minun pitäisi käyttäytyä jollakin itselleni täysin epäluontevalla tavalla, koska niin naiset tekisivät. Näissä tilanteissa on ollut vahvana läsnä se epämääräinen, vaikeasti tavoitettava erilaisuuden kokemus, joka on tuttu erinäisistä muistakin tilanteista, joissa autismi on ollut läsnä vahvasti mutta näkymättömästi. Jotenkin vielä kummallisemmilta ovat tuntuneet tilanteet, joissa enemmistöläiset ovat alitajuisesti kohdelleet minua periaatteessa hyvin, mutta silti hieman eri tavalla kuin muita paikalla olleita naisia. Aivan kuin he olisivat tunnistaneet, että minä olen vähän toista maata. Vaikka se on tuntunut enemmän huomaavaiselta kuin epämiellyttävältä, tilanne on jäänyt silti hämmentämään, kun en ole ymmärtänyt, mistä moinen johtuu.

Autigenderin käsite valaisi varsin tehokkaasti näitä hämmentäviä muistoja. Yksityiskohtien tasolla minun on paljon helpompi ymmärtää itseäni ja elämääni, jos ajattelen, etten olekaan nainen, jonka maailmassa on meneillään jotakin hyvin omituista, vaan normaali autigender omalla paikallaan. Nyt kun ymmärrän, mistä on kyse, en enää huolestu tai hämmenny. En pysty täydellisesti samaistumaan naiseuteen, koska binäärinen muotti toimii kohdallani vain tiettyyn rajaan asti. Etenkin tietynlaisissa vahvasti sukupuolittuneissa sosiaalisissa tilanteissa siellä, missä useimmilla naiskehoisilla ihmisillä vilahtaa naiseus, minulla vilahtaakin autismi.

Se, ettei sujuvasti solahda vieraan sukupuolen muottiin ei ole mikään sosiaalinen stiplu tai vika, ei mitään mikä kaipaisi korjaamista, vain totuus siitä, millainen menijä olen. Jos se jonkun karkottaa, on vain hyvä, että hän osaa pakittaa ajoissa. Sellainen ihminen ei ehkä pystyisi koskaan toipumaan sen selville saamisesta, miten autistista menoa esimerkiksi työntekoni tai harrastamiseni ovat.  

Kaiaon missiona on edistää yhdenvertaisuutta ja autismin ymmärtämistä. Jos yhteistyö kiinnostaa, ota yhteyttä saara.reiman@kaiao.fi!