Autistien työelämähaasteita havainnollistettuna DALL-E:n avulla

Innostuin sitten twittermutuaalin inspiroimana kysymään kaikkien uudelta suosikkilelulta, DALL-E:lta, mikä on sen näkemys ”autistisesta konsultista”. Vastaus:

Tähän onkin ympätty hienosti kaikki stereotyyppiset, virheelliset, vanhentuneisiin ennakkoluuloihin perustuneet kliseet autisteista. Mutta missä on ”konsultti”? Kysyin sitäkin erikseen. DALL-E:n mielestä ”konsultti ” näyttää tältä:

Ja näin alkaakin valjeta se, miksi autistien työttömyys on tavattoman korkea koulutustasosta riippumatta (ks.esim, Hedley, Uljarevic & Hedley 2017). Korkeakoulutetut ammattilaiset (allekirjoittanut mukaan lukien) jotka joutuvat kertomaan autismistaan potentiaalisille työnantajille kohtaavat stigmatisointia, osaamisen vähättelyä, perusteettomia ennakkoluuloja ja epäilyksiä kyvystään suoriutua ja kantaa vastuuta neurotyypillisten kollegojen tavoin. Ei kai ihmisellä diagnoosia ole, jos hän ei ole jollakin tavoin viallinen tai vajaa? Oikeasti autistinen konsultti kuitenkin näyttää suunnilleen siltä kuin esim. tuossa etusivulla (www.kaiao.fi), ja asiakkaat voivat olla hänen osaamisiinsa, asiakaspalveluunsa ja pätevyyteensä erinomaisen tyytyväisiä (ks. esim. Kaiaon uusi Facebook-sivu). Ennakkoluulot ja niihin perustuva syrjintä syrjäyttävät työelämästä kokonaan tai osaamistaan huomattavasti vaatimattomampiin tehtäviin huippulahjakkuuksia. Se on ongelma -mutta sellainen ongelma, johon auttaa tieto ja tietoinen työskentely syrjivien rakenteiden ja käytäntöjen purkamiseksi.

Haluatko varmistaa, että organisaatioonne saadaan rekrytoitua ja että siellä viihtyvät huippuosaajat ja parhaat lahjakkuudet neurotyypistä riippumatta, ja että DEI toteutuu myös neurovähemmistön osalta? Ota yhteyttä saara.reiman@kaiao.fi, niin laitetaan yhteistyö alulle!

Luettavaa: Hedley, Uljarevic & Hedley 2017: Employment and Living with Autism: Personal, Social and Economic Impact Inclusion, Disability and Culture p.295-311

Vincent, Jonathan. (2020). Employability for UK University Students and Graduates
on the Autism Spectrum: Mobilities and Materialities.
Scandinavian Journal of
Disability Research, 22(1), pp. 12–24.